2017-04-17 Unik anläggning planeras

Det är en större upplevelseanläggning som planeras vid den obebyggda tomten vid infarten till Skutberget. En anläggning som verkligen skulle sätta Karlstad på turismkartan.
– Ja, detta är något unikt för Sverige. Men det är ännu för tidigt att gå ut och berätta om planerna.

Läs hela artikeln på nwt.se »