2017-09-01 Pressmeddelande – Alla Karlstadsbor får chans att påverka Skutbergets utveckling

Ta del av Karlstads kommuns pressmeddelande här.