2018-05-16 Förslag till vision för Skutbergets friluftsområde och detaljplan för temapark