2018-05-23 Skutberget en oas för motion och rekreation för framtiden

Jag är övertygad att Skutbergets friluftsområde vid Vänerns strand även i fortsättningen kan fortsätta spela en stor och viktig roll för ung som gammal, skriver Torsten Jarnstam.

Läs hela debattartikeln på nwt.se »