2018-06-04 Har MP några ideal?

Vad är egentligen Miljöpartiet i Karlstad för ett parti? Har man några ideal eller är det bara pengarna som styr? Man måste onekligen ställa sig dessa frågor sedan partiets lokalavdelning 30 maj vid ett medlemsmöte beslutat att gå vidare med Muminplanerna, visserligen med knapp majoritet.

Läs hela insändaren på vf.se »