2018-06-06 Verkar råda missuppfattning

I en insändare i VF den 4/6 frågar Erik Forsberg hur Miljöpartiet kan förena tankarna på miljö, friluftsliv och folkhälsa med utvecklingsplanerna för Skutberget. Det är glädjande att insändarförfattaren, som i annan insändare betecknar sig som socialdemokrat, också intresserar sig för Miljöpartiets åsikter.

Läs hela insändaren på vf.se »