2018-06-07 Rapport: stora naturvärden i det planerade Muminlandet

Det finns flera påtagliga naturvärden att ta hänsyn till inom det planerade Muminlandet.

På platsen finns både känsliga växter och rödlistade djur.

Läs hela artikeln på vf.se » (kräver prenumeration)