2018-06-14 Staden måste utvecklas vare sig man vill eller ej

Svar på ”Det handlar inte bara om en temapark” (NWT 21/5 2018)

Varför inte bygga i strandnära lägen när möjligheten finns, undrar signaturen ”Visionär”.

Läs hela insändaren på nwt.se »