2018-06-15 Öppet brev angående Skutberget

Linda och Monika, nu har ni och era partier hamnat i en riktigt svår situation, vad gäller den fortsatta hanteringen av en Muminpark på Skutberget. Att jag vänder mig just till er har sin bakgrund i att jag är socialdemokrat och miljövän. Genom ert ställningstagande för en Muminpark på Skutberget har ni hamnat på fel sida i den aktuella debatten. Mot en folklig opinion och för kommersialisering. På moderaternas sida.

Läs hela insändaren på vf.se »