2018-06-15 Trots motståndet – Skutberget gäller

Per-Samuel Nisser stänger dörren till att utreda en eventuell annan plats för Muminparken i Karlstad.
Sju konkreta alternativ har redan utretts.
– Skutberget är mest lämpligt och mest möjligt, säger kommunalrådet.

Läs hela artikeln på nwt.se » (kräver prenumeration)