2018-06-19 Skola och tillväxt med kvalitet

Här ska vara en trygg plats att leva på och barnen ska få en bra start i livet. I 2019 års budget prioriteras därför skolan och satsningar som gör att kommunen kan växa med omsorg och kvalitet, skriver majoriteten i Karlstads kommun.

Läs hela debattartikeln på nwt.se »