2018-06-20 Det fanns förstås inget muminmotstånd

Det ovanliga i Karlstad är att de med makt, det vill säga politiker från alla de sex partier som någonsin regerat i Sverige, kommunens högre tjänstemän och ledarredaktionen för den största lokaltidningen, har en uppfattning som de delar med arton procent av väljarkåren. Sextioen procent av invånarna har en annan åsikt, och är nästan helt orepresenterade bland dem med makt.

Läs hela insändaren på vf.se »

Redaktionen: Detta är en av de mest välformulerade texter som skrivits i Skutbergsfrågan. Författare är Helena Trotzenfeldt, en av de arrendatorer som Karlstads kommunen vill säga upp.