2018-06-25 Den svekfulla tillväxtkulturen

Den politiska majoriteten har vid upprepade tillfällen ifrågasatt Vänsterpartiets kritik mot den tillväxtfixerade kultur, understödd av täta kontakter med näringslivet, som brett ut sig i kommunens ledning. Vi anklagas i olika sammanhang för att utså misstro, vara konspirationsteoretiker och undergräva demokratin med vårt ifrågasättande.

Läs hela debattartikeln på vf.se »