2018-06-27 Muminetablering saknar beslutsunderlag

Vad en Muminpark på Skutberget innebär för Karlstad på lång sikt är svårt att sia om. Men några fakta är kända: Skutberget har varit allmänhetens centrumnära friluftsområde sedan 1940-talet, den anvisade platsen rymmer erkänt höga naturvärden (VF 7/6) och en stor majoritet av Karlstads befolkning motsätter sig byggandet av en Muminpark på Skutberget (NWT 11/6).

Läs hela debattartikeln på vf.se »