2018-06-28 Vad kostar kalaset?

Jag vill här ge några synpunkter på ert förslag till detaljplan gällande en Muminpark på Skutberget. Plus därutöver också några synpunkter kring ert planprogram gällande de delar av området som blir kvar om parken etableras.

Läs hela insändaren på vf.se »