2018-06-29 Inte juste mot Karlstadsborna

Man kan knappast kalla det juste, att presentera resultatet från samrådet om Skutberget på det sätt man gjort. Vilket annat större projekt har begåvats med fem helsidor i Karlstadsliv? Tydligen har man tagit alla önskemål och grupperat dem i en lista som slutligen omfattade hela 60 olika delprojekt.

Läs hela insändaren på vf.se »