2018-07-01 Än finns tid att tänka om

Linda och Monika, för två veckor sedan påpekade jag i ett öppet brev till er angående Skutbergets framtid att ni hamnat i dåligt sällskap med penningen och Moderaterna mot en folklig opinion. Ni har dock valt att inte kommentera mitt brev vilket knappast förvånar, då jag kan förstå att det inte är lätt för er som socialdemokrater och miljöpartister, att försvara att ni vill kommersialisera Skutbergets mest frekventerade och populära område.

Läs hela insändaren på vf.se »