2018-07-02 ”För stor inskränkning av friluftslivet”

Naturskyddsföreningen är kritisk till en etablering av en Muminpark på Skutberget och vill därför stoppa detaljplanen för området som varit på samråd.
– Projektet innebär en för stor inskränkning i det rörliga friluftslivet.

Läs hela artikeln på nwt.se » (kräver prenumeration)