2018-07-02 Länsstyrelsen säger ja till Muminlandet

Länsstyrelsen säger ja till ett Muminland på Skutberget.
Det är okej att upphäva strandskyddet. Och anläggningen skulle inte orsaka någon påtaglig skada på området som är klassat som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Läs hela artikeln på nwt.se » (kräver prenumeration)