2018-07-02 Motståndarna skriker högst och hörs mest

Helt otroligt av Skutbergets (o)wenner att insinuera att vi medlemmar i Facebook-gruppen ”Välkommen Mumin” skulle få ersättning av kommunen för att sprida positiv propaganda.

Läs hela insändaren på vf.se »