Innehållsförteckning dokument

Viktiga handlingar om Skutberget, från kommunen och andra aktörer.

Handlingar från kommunen

2018-05-17 Kartlägg nätverk och skuggstrukturer (motion från V)

2018-05-03 Förslag ”Detaljplan för Skutbergets temapark”

2017-10-17  Avsiktsförklaring kommunen/Muminvärlden

2017-10-03  Medborgardialog för friluftsområdet

2017-06-19  Begäran om planuppdrag

2017-05-12  Lokaliseringsanalys vattennära temapark

2017-01-19  Turismstrategisk plan för Karlstadsregionen

2016-09-01  Naturvårds- och friluftsplan

2016-02-17  Skutberget vision 2030 – rapport

2013-03-01  Rapport – Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget

2013-02-25  Remissvar på motion – Kommunalt naturreservat på Skutberget

2012-11-25   Samrådsredogörelse inför detaljplan för Skutberget

2012-04-30  Samrådshandling inför detaljplan för Skutberget

2012-04-26  Översiktsplan 2012

2011-08-31   Planprogram för Skutberget

2009-09-01   Samrådsredogörelse – Planprogram Skutberget

2009-06-17   Naturvärdesbedömning vid Skutberget

2008   Kulturmiljöutredning vid Skutberget


Handlingar från andra aktörer

2018-05-02  Turistekonomisk analys etablering av Muminvärlden i Karlstad

2017-12-01   Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

2017-06-30  Förstudie ”Etablering av Muminvärlden i Karlstad”

2017-02-17  Naturvårdsverkets yttrande gällande Katrineberg

2014-12-16  Beslut om utvidgat strandskyddsområde i Karlstads kommun

2012-12-20  Regeringens mål för friluftslivspolitiken