Här listas det som publicerat om Skutberget i media som NWT och VF, men även på offentliga webbplatser som karlstad.se.

2018-07-01 Än finns tid att tänka om

Linda och Monika, för två veckor sedan påpekade jag i ett öppet brev till er angående Skutbergets framtid att ni hamnat i dåligt sällskap med penningen och Moderaterna mot en folklig opinion. Ni har dock valt att inte kommentera mitt brev vilket knappast förvånar, då jag kan förstå att det inte är lätt för er som socialdemokrater och miljöpartister, att försvara att ni vill kommersialisera Skutbergets mest frekventerade och populära område.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-06-27 Muminetablering saknar beslutsunderlag

Vad en Muminpark på Skutberget innebär för Karlstad på lång sikt är svårt att sia om. Men några fakta är kända: Skutberget har varit allmänhetens centrumnära friluftsområde sedan 1940-talet, den anvisade platsen rymmer erkänt höga naturvärden (VF 7/6) och en stor majoritet av Karlstads befolkning motsätter sig byggandet av en Muminpark på Skutberget (NWT 11/6).

Läs hela debattartikeln på vf.se »