Här listas insändare som publicerats i media som NWT och VF.

2018-07-01 Än finns tid att tänka om

Linda och Monika, för två veckor sedan påpekade jag i ett öppet brev till er angående Skutbergets framtid att ni hamnat i dåligt sällskap med penningen och Moderaterna mot en folklig opinion. Ni har dock valt att inte kommentera mitt brev vilket knappast förvånar, då jag kan förstå att det inte är lätt för er som socialdemokrater och miljöpartister, att försvara att ni vill kommersialisera Skutbergets mest frekventerade och populära område.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-06-15 Öppet brev angående Skutberget

Linda och Monika, nu har ni och era partier hamnat i en riktigt svår situation, vad gäller den fortsatta hanteringen av en Muminpark på Skutberget. Att jag vänder mig just till er har sin bakgrund i att jag är socialdemokrat och miljövän. Genom ert ställningstagande för en Muminpark på Skutberget har ni hamnat på fel sida i den aktuella debatten. Mot en folklig opinion och för kommersialisering. På moderaternas sida.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-06-08

I torsdagens VF påstår signaturen ”Muminvän” att han blev illa bemött av två äldre herrar, som samlade in namn mot en etablering av en Muminpark på Skutberget. Han skulle ha blivit förföljd till bilen och senare på kvällen uppringd av en herre, som undrade varför han inte skrev på listan.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-05-23 Vill att fler ska besöka Skutberget

Svar på Erik Forsbergs öppna brev till Linda Larsson.

Tack för ditt öppna brev och för ditt engagemang i Socialdemokraterna. Ursäkta att svaret dröjt men jag ville avvakta den uppdaterade informationen om Skutberget som kommunen gick ut med nyligen. Jag och Socialdemokraterna i Karlstad har varit tydliga allt sedan nyheten om Muminvärldens intresse för en etablering i Karlstad blev känd förra våren.

Läs hela insändaren på vf.se »