Här listas insändare som publicerats i media som NWT och VF.

2018-05-18 Frågor om Skutberget

Öppet brev till Monika Bubholz (MP).

Monika Bubholz, du är kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Karlstad, därför vänder jag mig till dig med anledning av den föreslagna etableringen av en Mumindal på Skutberget. Jag har med förvåning reagerat på att ni miljöpartister inte tagit avstånd från etableringen av en privat verksamhet som innebär att Skutberget inte i sin helhet fortsätter att vara fritt och tillgängligt för alla.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-05-10 Gör era röster hörda

Först trodde vi inte att det var sant. Inte kunde väl det här vara möjligt? Nästan alla vi pratade med tyckte ungefär likadant. Men det var sant, visade det sig. Flera partiledningar i fullmäktige ställde sig bakom. Hur kunde det komma sig? Det beslöt vi att ta reda på och skrev till de sex partiernas representanter i kommunstyrelsen, skrev att vi var skeptiska till en Muminpark på Skutberget och att vi gärna ville träffa dem och prata om saken.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-04-12 Vem lever i en sagovärld?

Den politiska ledningen i Karlstad beklagar sig ofta över alla ”rena missförstånd” och ”sakfel” de tycker sig se hos den kritiska folkopinionen i diskussionen om en etablering av ett muminland på Skutberget. ”Det är helt naturligt (att alla inte är för Mumin på Skutberget)”, säger en av dem, ”men det får inte spridas felaktigheter” (NWT 26/4 2017).

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-04-02 Det är aldrig för sent att ändra sig

Skutbergets Wenner, har en mycket stor utmaning framför sig. Allra först, förmå kommunens politiker att på allvar ta notis om den stora och kraftfulla opinionen som dag för dag växer mot Muminvärldens etablering på Skutberget. Därefter måste vi få politikerna att riva upp beslutet som tagits Kommunfullmäktige och omgående avbryta planerna på att ge Muminvärlden möjligheten att etablera sig på Skutberget.

Läs hela insändaren på vf.se »