2017-09-01 Alla Karlstadsbor får chans att påverka Skutbergets utveckling

Karlstads kommun ska ta fram en vision för Skutberget som beskriver hur hela friluftsområdet ska utvecklas. Målet är att göra Skutberget attraktivt för ännu fler. Nu kan Karlstadsborna komma med idéer och förslag på hur de vill se framtidens Skutberget. Dialogen gäller hela friluftsområdet förutom den del som berör Muminvärlden, vilket hanteras i en särskild detaljplan.

Läs hela artikeln på karlstad.se »