2018-04-30 Ny opinionsundersökning: Hälften av Karlstadborna är mot Muminplanerna

Karlstads kommun har vid upprepade tillfällen hävdat att det endast är en liten högljudd grupp som är emot planerna på att göra en Muminpark av stora delar av Skutbergets Friluftsområde.[…] Opinionsundersökningen visar att nära nog hälften, 48%, av Karlstadborna är emot planerna på en Muminpark på Skutberget. Medan endast var sjätte, 17%, är emot.

Läs hela artikeln på karlstadpartiet.se »