2018-05-01 Kapitel 6: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten

Ledande politiker i Karlstad har i diskussionen om ett Muminland på Skutberget ofta beklagat sig över ”sakfelen” och ”missförstånden” hos den kritiska folkopinionen (SVT 26/4 2017).

”Kommunen har redan 2007 planerat att området ska få någon form av nöjespark så det är ett långt projekt från deras sida.” (Muminvärldens VD, Åbo Underrättelser 25/1 2018)

Läs hela artikeln på skutbergetswenner.se »

2018-04-27 Kapitel 5: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten

Ledande politiker i Karlstad har i diskussionen om ett Muminland på Skutberget ofta beklagat sig över ”sakfelen” och ”missförstånden” hos den kritiska folkopinionen (SVT 26/4 2017).

”Muminvärlden bygger på att få barn intresserade av miljötänk och den lite mystiska skogen och visa på respekt för natur och miljö” (Kommunstyrelsens ordförande, VF 24/8 2017)

Läs hela artikeln på skutbergetswenner.se »