Här listas nyhetsartiklar, debattartiklar, insändare mm som publicerats i VF.

2018-07-01 Än finns tid att tänka om

Linda och Monika, för två veckor sedan påpekade jag i ett öppet brev till er angående Skutbergets framtid att ni hamnat i dåligt sällskap med penningen och Moderaterna mot en folklig opinion. Ni har dock valt att inte kommentera mitt brev vilket knappast förvånar, då jag kan förstå att det inte är lätt för er som socialdemokrater och miljöpartister, att försvara att ni vill kommersialisera Skutbergets mest frekventerade och populära område.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-06-27 Muminetablering saknar beslutsunderlag

Vad en Muminpark på Skutberget innebär för Karlstad på lång sikt är svårt att sia om. Men några fakta är kända: Skutberget har varit allmänhetens centrumnära friluftsområde sedan 1940-talet, den anvisade platsen rymmer erkänt höga naturvärden (VF 7/6) och en stor majoritet av Karlstads befolkning motsätter sig byggandet av en Muminpark på Skutberget (NWT 11/6).

Läs hela debattartikeln på vf.se »

2018-06-20 Det fanns förstås inget muminmotstånd

Det ovanliga i Karlstad är att de med makt, det vill säga politiker från alla de sex partier som någonsin regerat i Sverige, kommunens högre tjänstemän och ledarredaktionen för den största lokaltidningen, har en uppfattning som de delar med arton procent av väljarkåren. Sextioen procent av invånarna har en annan åsikt, och är nästan helt orepresenterade bland dem med makt.

Läs hela insändaren på vf.se »

Redaktionen: Detta är en av de mest välformulerade texter som skrivits i Skutbergsfrågan. Författare är Helena Trotzenfeldt, en av de arrendatorer som Karlstads kommunen vill säga upp. 

2018-06-15 Öppet brev angående Skutberget

Linda och Monika, nu har ni och era partier hamnat i en riktigt svår situation, vad gäller den fortsatta hanteringen av en Muminpark på Skutberget. Att jag vänder mig just till er har sin bakgrund i att jag är socialdemokrat och miljövän. Genom ert ställningstagande för en Muminpark på Skutberget har ni hamnat på fel sida i den aktuella debatten. Mot en folklig opinion och för kommersialisering. På moderaternas sida.

Läs hela insändaren på vf.se »

2018-06-08

I torsdagens VF påstår signaturen ”Muminvän” att han blev illa bemött av två äldre herrar, som samlade in namn mot en etablering av en Muminpark på Skutberget. Han skulle ha blivit förföljd till bilen och senare på kvällen uppringd av en herre, som undrade varför han inte skrev på listan.

Läs hela insändaren på vf.se »