Syfte

Syftet med webbplatsen skutbergetkarlstad.se är att samla den information som publiceras i andra kanaler, för att ge en överskådlig bild om den pågående processen med en inträdes- och säsongsbaserad temapark på Skutberget.

Detta är en webbplats för information enbart, inte för diskussion och kommentarer.

Mål

Målet med webbplatsen skutbergetkarlstad.se är att den ska bidra till att vi med kunskap, fakta och demokratiska processer tillsammans förmår att ändra Karlstads kommuns planer på att avveckla delar av Skutbergets friluftsområde till förmån för en inträdes- och säsongsbaserad temapark.

Kommentarer

Vissa dokument och annan information från Karlstads kommun har vi valt att kort kommentera i anslutning till det publicerade materialet. Syftet är att peka på logiska brister vilka ger konsekvenser för beslut som ska fattas och när information ska lämnas till allmänheten.

Vi har dock valt att stänga av kommentarsfunktionen för besökare på sidan, eftersom det här är en webbplats för information och inte ett diskussionsforum.

Innehåll

Vi gör inte anspråk på att informationen på den här webbplatsen är heltäckande. Vår ambition är att ge en god överblick över den pågående processen.

Vi publicerar offentliga dokument på sidan Dokument.

Vi publicerar länkar till publicerade texter och filmade inslag i både lokala, regionala och nationella medier på sidan Media.

Vi publicerar länkar till publicerade texter och filmade inslag på andra publika webbplatser.

Vi kommer inte att publicera länkar till inlägg och kommentarer som publiceras på Facebook eller Twitter.